• Tổng quan tỉnh Hà Giang

      Hà Giang là một tỉnh miền núi biên giới ở cực bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Hà Giang cách thủ đô Hà Nội 320km về phía Bắc theo quốc lộ 2.

    TOP
    error: Content is protected !!