• Tổng kết thị trường bất động sản Tây Hồ năm 2020

      Năm 2020 là một năm khó khăn của thị trường bất động sản do ảnh hưởng hai đợt của đại dịch COVID-19, khiến cho kinh tế tăng trưởng chậm lại làm nhu cầu suy giảm, nguồn cung thiếu hụt, doanh nghiệp kinh doanh bất...

    TOP
    error: Content is protected !!