• Sốt đất hạ nhiệt nhiều nhà đầu tư “cắt lỗ”?

      Thực tế, trong thị trường hiện tại, xét về mặt chu kỳ thì bất động sản và những sản phẩm có tính chu kỳ ví dụ như như sản phẩm bất động sản đang có rất nhiều sản phẩm chỉ là dòng theo xu hướng như dòng...

    TOP
    error: Content is protected !!