• Bản tin quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long T9/2022

      Bản tin quy hoạch là một hạng mục mới do Sen Vàng Group thực hiện hàng tháng nhằm giúp độc giả có thể cập nhật những thông tin mới nhất về quy hoạch tại các vùng kinh tế.  Đồng bằng sông Cửu Long là vùng đất quan...

  • TOP
    error: Content is protected !!