• Thông tin tổng quan tỉnh Bắc Ninh 

      Bắc Ninh là một trong 08 tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và liền kề với thủ đô Hà Nội, khu vực có mức tăng trưởng kinh tế cao, giao lưu kinh tế mạnh của cả nước. Nhờ đó, Bắc Ninh có nhiều lợi thế...

    TOP
    error: Content is protected !!