• Thông tin quy hoạch vùng tỉnh Tuyên Quang 

      Tuyên Quang là một tỉnh thuộc vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ. Với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, các di tích lịch sử, văn hóa phong phú và giàu bản sắc dân tộc làm cho nơi đây đã và đang dần trở thành tâm điểm...

    TOP
    error: Content is protected !!