• Chat GPT và nghề môi giới bất động sản

      Chat GPT, xuất hiện đầu tháng 12, nhanh chóng thu hút chú ý và được giới công nghệ gọi là “siêu AI” bởi khả năng trả lời câu hỏi, viết văn, dựng kịch bản… theo ý người dùng. Trước Chat GPT, một số AI...

    TOP
    error: Content is protected !!