• Tài nguyên biển Việt Nam

      Tài nguyên, môi trường và hệ sinh thái biển… là những nguồn “vốn biển tự nhiên” quan trọng, là đầu vào cho phát triển kinh tế biển. Bài viết dưới đây sẽ đem đến thông tin rõ hơn về tài nguyên biển Việt Nam.

    TOP
    error: Content is protected !!