• Yên Bái là tỉnh miền núi thuộc tiểu vùng Đông Bắc và nằm sâu trong nội địa. Sau hơn 122 năm thành lập tỉnh, giờ đây diện mạo của tỉnh đã thay đổi đáng kể, đặc biệt là phát triển du lịch và nông nghiệp. Không...

    • NHỮNG DỰ BÁO XU HƯỚNG DU LỊCH 2023

      Năm 2023 đã sang đem lại hy vọng mới cho du lịch toàn cầu khi thế giới mở cửa trở lại sau COVID-19. Không chỉ đơn thuần là vui chơi, chụp ảnh, xu hướng du lịch được lựa chọn trong năm nay đã mang tới nhiều ý...

    TOP
    error: Content is protected !!