• Yên Bái là tỉnh miền núi thuộc tiểu vùng Đông Bắc và nằm sâu trong nội địa. Sau hơn 122 năm thành lập tỉnh, giờ đây diện mạo của tỉnh đã thay đổi đáng kể, đặc biệt là phát triển du lịch và nông nghiệp. Không...

  • TOP
    error: Content is protected !!